Szkoła języków obcych Your YES English School
Szkoła języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
jakość której szukacie …
baner17

sloganSzkoła językowa w Pruszczu Gdańskim

Z roku na rok wzrasta liczba osób, które rozpoczynają lub kontynuują naukę języków obcych, decydując się na profesjonalne kursy angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego. To naturalny trend w kontekście potrzeb zawodowych i edukacyjnych. Pracodawcy często jako jeden z warunków zatrudnienia stawiają na komunikatywną znajomość jednego z tych języków. Lekcje angielskiego przydają się też podczas wyjazdów turystycznych i są niezbędne, jeśli planuje się podjęcie pracy za granicą.

Wszystkie osoby, dla których nauka języków obcych jest ważna, stają przez dylematem wyboru szkoły, która zagwarantuje wysoki poziom nauczania. Kompetencje i doświadczenie jakimi wyróżnia się Szkoła Języków Obcych YES Your English School w zakresie edukacji językowej, oraz zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli dają naszym słuchaczom gwarancję oczekiwanego poziomu jakości usług.

Kursy angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego prowadzimy w oparciu o najnowsze podręczniki i materiały dydaktyczne. W powiązaniu z nowoczesnymi, ale sprawdzonymi metodami nauczania zapewnia to efekty w postaci ciągłego doskonalenia praktycznej znajomości języka przez naszych słuchaczy. Potwierdzeniem rozwijającej się wiedzy językowej naszych klientów są dobre wyniki uzyskiwane z różnego typu egzaminów językowych, konkursów językowych, rezultaty osiągane w szkołach, na studiach oraz zdecydowany wzrost umiejętności komunikacyjnych.

Nauka języków obcych – nowoczesne metody nauczania

Cel, jaki sobie stawiamy, to zadowolenie klientów korzystających z naszych usług. Dzięki ich opinii nasza szkoła językowa w Pruszczu Gdańskim zyskuje wizerunek placówki, która jest gwarantem najwyższego poziomu nauczania. Jest to cel, który przyświecał nam od momentu powstania szkoły.

Jesteśmy świadomi, że sukces, jakim jest podnoszenie praktycznych umiejętności językowych słuchaczy, wynika z wysokiej jakości nauczania. Oferowana przez YES Your English School jakość, wypływa z przyjętych standardów nauczania i organizacji pracy szkoły. Nasze powodzenie zawdzięczamy wypracowaniu nowej koncepcji, stylu i dynamiki działania w zakresie nauczania języków obcych. Jesteśmy przeciwni hołdowaniu pojedynczym, „cudownym” metodom, których stosowanie ma zastępować pracę indywidualną słuchaczy. Utrzymaniu wysokiego standardu nauczania służy także stały nadzór metodyczny nad realizacją programów nauczania przez lektorów. Wykorzystywanie nowoczesnych, ale sprawdzonych metod, w powiązaniu ze starannie dobranymi środkami dydaktycznymi przyczynia się do uatrakcyjnienia zajęć i zwiększenia efektywności nauczania.

Również system monitorowania postępów w nauce pozwala na bieżące obserwowanie rozwoju językowego słuchaczy. Łącznie z indywidualnym ukierunkowywaniem i motywowaniem słuchaczy przyczynia się do uzyskiwania wysokiej skuteczności, jaką wyróżnia się nauka języków obcychw YES Your English School.

W powyższym względzie utożsamiamy się z wymogami jakościowymi, jakie stawiają w odniesieniu do nauczania języków obcych Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE oraz Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych EAQUALS (The European Association for Quality Language Services).

Jakość kształcenia w YES Your English School potwierdzają opinie klientów indywidualnych na nasz temat, uzyskane referencje oraz liczba i kategoria klientów biznesowych, którzy nam zaufali.