Szkoła języków obcych Your YES English School
Szkoła języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
is success …
Szkoła języków obcych - Angielski, Niemiecki, Hiszpański

slogan

Szkoła Języków Obcych YES – Centrum Przygotowujące do Egzaminów Cambridge KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS

Szkoła Języków Obcych YES Your English School uzyskała status Centrum Przygotowującego do Egzaminów Cambridge, nadany przez CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT – Part of the University of Cambridge. Stanowi on dowód uznania dla utrzymywanej od wielu lat jakości kształcenia, która znajduje odzwierciedlenie w 100% wskaźniku zdawalności egzaminów certyfikatowych Cambridge z języka angielskiego.

Szkoła językowa w Pruszczu Gdańskim jest także uczestnikiem Partnerskiego Programu Addvantage w ramach współpracy z British Council, którego jednym z warunków uczestnictwa jest regularne kierowanie słuchaczy na egzaminy certyfikatowe.

dokument