Szkoła języków obcych Your YES English School
Szkoła języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
językowa inwestycja …
Szkoła Your YES English School - Nauka języków obcych dla dorosłych

slogan

Ceny i promocje

Istotnym elementem, który wpływa na wybór szkoły językowej, jest niewątpliwie cena. Szkoła Języków Obcych YES Your English School oferuje wysoki poziom kształcenia za przystępną cenę, co jest jej dodatkowym atutem. Korzystne opłaty oraz wariantowa – jednorazowa bądź ratalna – forma regulowania płatności również stanowią o atrakcyjności naszej oferty. Zasady   wpłacania należności reguluje obowiązujący w danym roku szkolnym cennik. Wprowadzamy także różnego rodzaju promocyjne upusty cenowe dla:

  • nowych klientów
  • drugiej i kolejnych osób z jednej rodziny 10%
  • drugiego i kolejnego języka 10%
  • studentów 7%
  • stałych klientów od 5%

Mając na uwadze zróżnicowane formy kształcenia, uzależnione od wieku słuchaczy, poziomów zaawansowania, wielkości grup oraz obowiązujących promocji, precyzyjnych informacji na temat cen  udzielamy na konkretne zapytanie klienta: poprzez formularz kontaktowy z naszej strony internetowej,  kontakt telefoniczny lub bezpośrednio w placówce szkoły.

Każdy ze słuchaczy Szkoły Języków Obcych YES Your English School może korzystać także z programu lojalnościowego Z yes CO ROKU TANIEJuprawniającego do uzyskiwania co roku wyższych poziomów upustów oraz korzystania z przywileju rozkładania płatności na raty bez ponoszenia podwyższonych opłat z tego tytułu. W przypadku kształcenia przez więcej niż jedną osobę z rodziny lub w przypadku edukacji na więcej niż jednym kursie językowym istnieje możliwość indywidualnych uzgodnień odnośnie terminów regulowania płatności.