Szkoła języków obcych Your YES English School
Szkoła języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
inny wymiar nauczania …
Szkoła Your YES English School - Angielski, Niemiecki, Hiszpański

sloganNauka języków obcych – wymagania stawiane lektorom

Standard jakości, jaki obowiązuje w Szkole Języków Obcych YES Your English School, powoduje, że lektorom, którzy ubiegają się o pracę stawiamy bardzo wysokie wymagania. Aby uczyć w naszej szkole, potencjalni kandydaci muszą:

  • legitymować się wykształceniem wyższym kierunkowym,
  • przejść procedurę kwalifikacyjną,
  • zapoznać się z regulaminem pracy lektorów oraz obowiązującymi wymogami i zaleceniami metodycznymi w szkole,
  • odbyć przed rozpoczęciem pracy 5 obserwacji w trakcie prowadzonych zajęć przez lektorów szkoły,
  • zapoznać się z arkuszem hospitacyjnym stanowiącym zakres oceny pracy lektorów,
  • uczestniczyć w szkoleniach i konferencjach metodycznych wskazanych przez Dyrektora Dydaktycznego.

Wymagania stawiane lektorom określa regulamin pracy lektorów, który definiuje zarówno ramy odnoszące się do jakości, jak i organizacji ich pracy w YES Your English School.

Stawiane przez nas oczekiwania, jak i sposób doboru kadry oraz bieżące monitorowanie ich pracy powodują, że zatrudniani lektorzy reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego. Dzięki tym ściśle przestrzeganym regułom możemy stwierdzić, że Yes Your English School to najlepsza szkoła językowa w Pruszczu Gdańskim, a nauka w niej stanowi gwarancję dobrego opanowania umiejętności językowych.