Szkoła języków obcych Your YES English School
Szkoła języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
odkryj różnicę …
Nauka języków obcych - Angielski, Niemiecki, Hiszpański

sloganKursy angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego – poziomy

W Szkole Języków Obcych YES Your English School pracujemy w oparciu o szczegółowy system poziomów, który w powiązaniu z procedurą kwalifikacyjną (test pisemny i obowiązkowo test ustny) pozwala na precyzyjny dobór grup pod względem wyjściowego poziomu językowego słuchaczy i wieku.

Rzetelność doboru umożliwia ujednolicenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych grupy. Jest to podstawowy warunek harmonijnej i efektywnej pracy słuchaczy w odniesieniu do poszczególnych sprawności językowych. Zalicza się do nich: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie raz wprowadzanie i ćwiczenie zagadnień gramatycznych. Nauka języków obcych w ujednoliconych grupach przyczynia się do znaczącego zwiększenia wiedzy językowej i umiejętności komunikacyjnych naszych słuchaczy.

Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą i kryteriami poszczególnych poziomów: