Szkoła języków obcych Your YES English School
Szkoła języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
jakość której szukacie …
Szkoła języków obcych - Angielski, Niemiecki, Hiszpański

Testy i zapisy

slogan

Szkoła językowa w Pruszczu Gdańskim – testy i zapisy

Wymogiem formalnym zapisania się na kurs angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego zgodnie zobowiązującym „Regulaminem świadczenia usług edukacyjnych w Szkole Języków Obcych YES Your English School” jest:

  • wypełnienie w siedzibie szkoły / filii formularza zgłoszeniowego na kurs językowy
  • zapoznanie się z obowiązującym „Regulaminem świadczenia usług edukacyjnych w Szkole Języków Obcych YES Your English School”
  • przejście procedury kwalifikacyjnej (test pisemny + obowiązkowo test ustny) w celu ustalenia wyjściowego poziomu językowego, nie dotyczy posiadaczy certyfikatów językowych
  • dokonanie obowiązującej opłaty za kurs według wybranego wariantu płatności, zgodnie z obowiązującym cennikiem świadczenia usług

Terminy zapisów podane są w zakładce  AKTUALNOŚCI

Uwaga!

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest dokonanie wymaganej opłaty za kurs według wybranego wariantu płatności. Potwierdzenie dokonania opłaty warunkuje wciągnięcie osoby na listę słuchaczy i zarezerwowanie miejsca w grupie, zgodnie z wynikiem uzyskanym w ramach procedury kwalifikacyjnej.

Opłaty w okresie naboru klienci mogą regulować w sekretariacie szkoły w Pruszczu Gdańskim / filiach lub na podany numer konta bankowego. Po okresie naboru opłaty mogą być dokonywane w sekretariacie szkoły lub przelewane na konto bankowe.

Konto bankowe: Pekao SA II o/Gdańsk, numer rachunku: 52 1240 1268 1111 0000 1554 0830

FORMULARZ KONTAKTOWY
Osoby zainteresowane kształceniem w YES Your English School prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go do nas. Podejmiemy z Państwem kontakt w ciągu 24 godzin, zaprosimy na spotkanie w celu ustalenia wyjściowego poziomu wiedzy językowej i zakwalifikujemy do odpowiedniej grupy.

* Uwaga! Formularz zostanie wysłany pod warunkiem, że pola oznaczone gwiazdką zostaną wypełnione.

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon kontaktowy

Miasto

Wiek*

Rodzaj kursu*
 Standardowy Certyfikatowy Egzaminacyjny Biznesowy

Rodzaj zajęć*
 Grupowe Indywidualne


 Wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w bazie danych Szkoły Języków Obcych YES Your English School oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o choronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).


 Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.yes-school.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH YES YOUR ENGLISH SCHOOL, Cyprysowa 2 m. G14 83-000 Pruszcz Gdański, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@yes-school.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny