Oferta
Kursy dla dzieci

Kursy

dla dzieci od 4 do 10 lat

Jesteśmy

gwarancją

najwyższego poziomu nauczania!

W YES Your English School działa wydzielona struktura organizacyjna, która specjalizuje się w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest odzewem na prośby i pytania kierowane ze strony rodziców niezadowolonych z poziomu edukacji językowej w przedszkolach i szkole powszechnej. Powołana przez nas struktura specjalizuje się w nauczaniu dzieci w wieku 4 – 10 lat. Przyjęta koncepcja nauczania zakłada wyposażenie słuchaczy w taki poziom wiedzy i umiejętności językowych, który będzie stanowił solidną bazę wyjściową do dalszego kształcenia na wyższych poziomach zaawansowania. Angielski dla dzieci ma stanowić początek edukacji językowej, która w niedługiej przyszłości pozwoli na bezproblemowe podejmowanie komunikacji w języku obcym.

Oferta skierowana jest do następujących segmentów klientów:

Nauka języków obcych dla przedszkoli i punktów przedszkolnych jest realizowana na terenie wymienionych instytucji. Natomiast lekcje angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego dla klientów indywidualnych prowadzone są we wszystkich placówkach szkoły Języków Obcych YES Your English School.

Kursy dla dzieci

Wszystkie dzieci, które wcześniej uczyły się języka angielskiego, testujemy, dobierając grupy według wieku i poziomu wiedzy językowej. Standardowo lekcje angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego prowadzimy w małych grupach:

Pozwala to odpowiednio sterować tempem pracy grupy, jak i poszczególnych dzieci. Prowadzimy również zajęcia w mini grupach: 2-3, 4-6 osobowych oraz lekcje indywidualne. Od samego początku poprzez różne formy zabawy uczymy praktycznego języka, koncentrując się na komunikacji. W naszej szkole nauczyciele, którzy zajmują się kształceniem dzieci, reprezentują wysoki poziom przygotowania językowego i metodycznego. Uważamy, że jedynie tacy lektorzy mogą zagwarantować wykształcenie właściwych wzorców i nawyków językowych u dziecka.

Bawimy i uczymy mówić

Podobnie jak w przypadku starszych słuchaczy, również w grupie wiekowej 4-6 oraz 7-10 lat od samego początku uczymy żywego języka, koncentrując się na praktycznych umiejętnościach językowych. Zachęcamy do częstego podejmowania wypowiedzi w języku angielskim w trakcie zajęć. Przyczynia się to do nabierania większej pewności i przełamuje barierę podejmowania rozmowy w języku obcym. Lekcje angielskiego i niemieckiego są urozmaicone i ciekawe. Dzieci uczestniczą w zabawach, grach, ćwiczeniach plastycznych. Odgrywają scenki rodzajowe w języku angielskim, uczą się piosenek, uczestniczą w quizach językowych, które mają na celu rozszerzanie ich bazy językowej i ćwiczenie poprawnej wymowy w języku angielskim.

Wypracowanie dobrych wzorców językowych u dzieci jest szczególnie istotne. Szkoły nie przywiązują do tego wagi, a wręcz często wyznaczają do lekcji z najmłodszymi nauczycieli o niższych kwalifikacjach. Z naszego punktu widzenia jest to podstawowy błąd, ponieważ nabycie złych nawyków językowych w początkowym okresie nauki bardzo źle wpływa na dalszy rozwój językowy dziecka. Dlatego też w naszej szkole nauczyciele, którzy zajmują się kształceniem dzieci, prezentują wysoki poziom przygotowania językowego i metodycznego. Jedynie nauka języków obcych pod opieką takich lektorów może zapewnić wykształcenie właściwych nawyków językowych u dziecka. W efekcie następuje zdecydowanie szybsza adaptacja słuchacza na wyższych poziomach zaawansowania, bez konieczności korygowania błędów wypływających z wczesnego okresu kształcenia.

 

Nauka musi kojarzyć się dzieciom pozytywnie, dlatego w proces kształcenia wplatane są elementy zabawy, podczas której dzieci uczą się języka angielskiego, ale również kultury wzorców zachowań i otwartości na otaczający świat oraz obowiązkowości. W procesie edukacji wykorzystujemy nagrania audio-wideo, co uatrakcyjnia i wzmacnia przyswajanie wprowadzanego materiału. Dużym zadowoleniem dla rodziców jest obserwowanie, jakie postępy robi jego dziecko w posługiwaniu się językiem angielskim. Dlatego ważna jest również rola rodziców w procesie edukacji językowej. Istotne jest motywowanie i wskazywanie dziecku, jak dużo już potrafi. Przyczynia się to do wzmocnienia wiary we własne siły i inspiruje małego uczestnika kursu do podejmowania dalszego wysiłku w pracy z językiem. Efektem realizowanej przez nas koncepcji metodycznej jest uzyskiwanie bardzo dobrych rezultatów językowych w poszczególnych grupach wiekowych przez naszych słuchaczy.

Egzaminy Cambridge dla dzieci

W celu sprawdzenia swoich umiejętności już najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogą przystępować do Testów Cambridge YLE, które są tworzone przez Cambridge ESOL. Jest to oddział prestiżowego, znanego na całym świecie Uniwersytetu Cambridge. Testy te mają 3 stopnie trudności:

Testy przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 12 lat i składają się z następujących części:

Wiele spośród zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu, rysowaniu i rozmowie z nauczycielem. Jest to jakby przeniesienie tego co dzieci robią w toku bieżącej nauki w szkole.

 

Cambridge Young Learners English Tests wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach. Wszyscy przystępujący do egzaminu zdają go według tych samych zasad na całym świecie. Z każdej części testu można zdobyć 5 tarcz, łącznie 15. Po egzaminie każdy zdający otrzymuje certyfikat Cambridge ESOL z uzyskanymi wynikami. Powyższe egzaminy stanowią kolejne etapy w przyjętym systemie egzaminów Cambridge z języka angielskiego:

Cambridge Young Learners English Tests mogą być organizowane w naszej szkole językowej, w której dzieci uczą się języka angielskiego. Szczegółowe informacje na temat egzaminów można uzyskać na www.cambridgeenglish.org.