Oferta
Język angielski

Język

angielski

Zdanych egzaminów Cambridge:
FCE, CAE, CPE w 27 letnej historii szkoły!

Jesteśmy

gwarancją

najwyższego poziomu nauczania!

W Szkole Języków Obcych YES Your English School pracujemy w oparciu o szczegółowy system poziomów, który w powiązaniu z procedurą kwalifikacyjną (test pisemny i test ustny) pozwala na precyzyjny dobór grup pod względem wyjściowego poziomu językowego słuchaczy i wieku.

 

Rzetelność doboru umożliwia ujednolicenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych grupy. Jest to podstawowy warunek harmonijnej i efektywnej pracy słuchaczy w odniesieniu do poszczególnych sprawności językowych. Zalicza się do nich: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie raz wprowadzanie i ćwiczenie zagadnień gramatycznych. Nauka języków obcych w ujednoliconych grupach przyczynia się do znaczącego zwiększenia wiedzy językowej i umiejętności komunikacyjnych naszych słuchaczy.

Realizujemy kształcenie w ramach zajęć indywidualnych i grupowych:

Precyzyjny dobór grup umożliwia obowiązująca procedura kwalifikacyjna. Składa się na nią test pisemny oraz test ustny, dzięki którym precyzyjnie określamy rzeczywisty poziom wiedzy językowej słuchacza. Procedura kwalifikacyjna jest przeprowadzana indywidualnie bez potrzeby przychodzenia na spotkania organizacyjne. Przyjęta formuła gwarantuje staranne dobieranie grup zarówno według kryteriów wiekowych, jak i wyjściowych umiejętności językowych.

Zakres oferty

Przygotowujemy do następujących certyfikatów językowych

Realizujemy kształcenie grupowe w następujących cyklach czasowych

Nauka języków obcych w YES Your English School jest realizowana od poniedziałku do soboty w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, w zależności od potrzeb klientów. Lekcje angielskiego odbywają się zgodnie z planem ustalonym na dany rok szkolny. W cyklu tygodniowym zajęcia realizowane są według poniższych opcji czasowych:

Poziomy zaawansowania General English

Dzieci 4 – 6 lat

Poziom
Symbol
Dzieci 1
K1
Dzieci 2
K2
Dzieci 3
K3

Dzieci 6 – 10 lat

Poziom
Symbol
Young Junior beginners
YJ 1
Young Junior false beginners
YJ 1+
Young Junior lower elementary
YJ 2
Young Junior pre – elementary
YJ 3

Młodzież

Poziom
Symbol
Junior beginners
J 1
Junior false beginners
J 1+
Junior lower elementary
J 2
Junior elementary
J 3
Junior elementary plus
J 4
Junior pre – intermediate
J 5
Junior pre – intermediate plus
J 6
Junior intermediate
J 7
Junior intermediate plus
J 8

Dorośli

Poziom
Symbol
Dorośli beginners
A 1
Dorośli false beginners
A 2
Dorośli elementary
A 3
Dorośli elementary plus
A 4
Dorośli pre – intermediate
A 5
Dorośli pre – intermediate plus
A 6
Dorośli intermediate
A 7
Dorośli intermediate plus
A 8
Dorośli upper intermediate
A 9
Dorośli upper intermediate plus
A 10
Dorośli advanced
A 11

Kursy certyfikatowe Cambridge

Młodzież

Poziom
Symbol
Junior pre – FCE
JC 1
Junior FCE
JC 2
Junior pre – CAE
JC 3
Junior CAE
JC 4
Junior pre – CPE
JC 5
Junior CPE
JC 6

Dorośli

Poziom
Symbol
Dorośli pre – FCE
AC 1
Dorośli FCE
AC 2
Dorośli pre – CAE
AC 3
Dorośli CAE
AC 4
Dorośli pre – CPE
AC 5
Dorośli CPE
AC 6