Oferta
Język hiszpańska

Język

hiszpański

Jesteśmy

gwarancją

najwyższego poziomu nauczania!

W Szkole Języków Obcych YES Your English School pracujemy w oparciu o szczegółowy system poziomów, który w powiązaniu z procedurą kwalifikacyjną (test pisemny i test ustny) pozwala na precyzyjny dobór grup pod względem wyjściowego poziomu językowego słuchaczy i wieku.


Rzetelność doboru umożliwia ujednolicenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych grupy. Jest to podstawowy warunek harmonijnej i efektywnej pracy słuchaczy w odniesieniu do poszczególnych sprawności językowych. Zalicza się do nich: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie raz wprowadzanie i ćwiczenie zagadnień gramatycznych. Nauka języków obcych w ujednoliconych grupach przyczynia się do znaczącego zwiększenia wiedzy językowej i umiejętności komunikacyjnych naszych słuchaczy.

Zakres oferty

Przygotowujemy do następujących certyfikatów językowych

DELE El Diploma de Español como Lengua Extranjera

Realizujemy kształcenie w ramach zajęć indywidualnych i grupowych:

Nauka języków obcych w YES Your English School jest realizowana od poniedziałku do soboty w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, w zależności od potrzeb klientów. Lekcje hiszpańskiego odbywają się zgodnie z planem ustalonym na dany rok szkolny. W cyklu tygodniowym zajęcia realizowane są według poniższych opcji czasowych:

Poziomy zaawansowania

Dzieci / Młodzież

Poziom
Symbol
Junior początkujacy
JE 1
Junior elementarny – podstawowy
JE 2
Junior niżej średnio zaawansowany
JE 3
Junior średnio zaawansowany
JE 4
Junior średnio zaawansowany wyższy
JE 5

Dorośli

Poziom
Symbol
Dorośli poczatkujący
E 1
Dorośli elementary – podstawowy
E 2
Dorośli niżej średnio zaawansowany
E 3
Dorośli średnio zaawansowany
E 4
Dorośli średnio zaawansowany wyższy
E 5

Kursy certyfikatowe

Młodzież

Poziom
Symbol
DELE Inicial
JE 6
DELE Intermedio
JE 7

Dorośli

Poziom
Symbol
DELE Inicial
E 6
DELE Intermedio
E 7
DELE Superior
E 8