Lektorzy

Zdanych egzaminów Cambridge:
FCE, CAE, CPE w 27 letnej historii szkoły!

Jesteśmy

gwarancją

najwyższego poziomu nauczania!

Zatrudniani przez nas lektorzy to osoby legitymujące się odpowiednim doświadczeniem zawodowym, posiadający rozległą wiedzę językową i predyspozycje do nauczania języków obcych. Prowadząc kursy angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego, rozumieją potrzebę nawiązywania właściwych relacji ze słuchaczami i potrafią ich wspierać w procesie edukacji językowej.

dr Małgorzata Smentek

Dyrektor Dydaktyczny

Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Filologii Angielskiej Uniwersytet Gdański. Konsultant metodyczny w szkołach: EMPiK i Proficiency w Sopocie. Metodyk w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych English Unlimited. Starszy Egzaminator Państwowej Maturalnej Komisji Egzaminacyjnej. Stypendysta Ambasady Amerykańskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w USA. Wykładowca w wyższych uczelniach Trójmiasta, lektor w prywatnych szkołach językowych. Wielokrotna praktyka językowa w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii.

mgr Barbara Ziombak

lektor j. angielskiego

Ukończona Filologia Angielska – Uniwersytet Gdański. Studia doktoranckie – Uniwersytet Gdański. Wieloletnie doświadczenie jako lektor w prywatnych szkołach językowych. Długookresowa praktyka językowa w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

mgr Anna Krawczyk

lektor j. angielskiego

Ukończona Filologia Angielska – Uniwersytet Gdański. Wieloletnie doświadczenie w prywatnych szkołach językowych oraz jako lektor w British and American English School. Wielokrotna praktyka językowa w Wielkiej Brytanii.

mgr Małgorzata Kergozou
de la Boessiere

lektor j. angielskiego

Ukończona Filologia Angielska – Uniwersytet Gdański. Ukończony kurs Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults). Doświadczenie jako lektor w prywatnej szkole językowej. Wielokrotna, długoterminowa praktyka językowa w Wielkiej Brytanii.

mgr Elżbieta Żygowska - Narożnik

lektor j. angielskiego

Ukończona Filologia Angielska – Uniwersytet Gdański. Wieloletnie doświadczenie jako lektor w szkołach publicznych i w prywatnej szkole językowej. Ukończone studia kierunek Administracja – Uniwersytet Gdański. Doświadczenie w prywatnej szkole językowej w W. Brytanii. Wielokrotna długoterminowa praktyka językowa w USA i Wielkiej Brytanii.

mgr Magdalena Huzarska

lektor j. angielskiego

Ukończona Filologia Angielska – Uniwersytet Gdański. Studia podyplomowe Rachunkowość i Controlling – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Studia podyplomowe Komunikacja Społeczna i Public Relations – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Wieloletnie doświadczenie jako lektor w szkołach publicznych i prywatnych szkołach językowych. Wielokrotna praktyka językowa w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

mgr Ilona Gorczyńska

lektor j. angielskiego

Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Filologii Angielskiej Uniwersytet Gdański. Wykładowca w wyższych uczelniach Trójmiasta, lektor w prywatnych szkołach językowych. Wielokrotna praktyka językowa w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

dr Jagoda Węgrodzka

lektor j. angielskiego

Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Filologii Angielskiej Uniwersytet Gdański. Wykładowca w wyższych uczelniach Trójmiasta, lektor w prywatnych szkołach językowych. Wielokrotna praktyka językowa w Wielkiej Brytanii.

mgr Agnieszka Sobiecka

lektor j. angielskiego

Ukończone Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych – Uniwersytet Gdański oraz The University of Dublin w Irlandii. Długoterminowa praktyka językowa w Irlandii. Doświadczenie jako lektor w szkołach publicznych na poziomie podstawowym i średnim oraz w prywatnej szkole językowej.

mgr Małgorzata Milewska

lektor j. angielskiego

Ukończone Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych oraz studia pedagogiczne: Wczesna Edukacja i Nauczanie Języka Angielskiego – Uniwersytet Gdański. Doświadczenie jako lektor w prywatnej szkole języków obcych, prowadzenie szkoleń językowych dla firm. Wielokrotna praktyka językowa w Irlandii, Wielkiej Brytanii.

mgr Anna Merkel

lektor j. angielskiego

Ukończone studia pedagogiczne: Wczesna Edukacja i Nauczanie Języka Angielskiego – Uniwersytet Gdański. Ukończone studia z marketingu – Uniwersytet Gdański. Wielokrotna praktyka językowa w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii.

mgr Joanna Krygier

lektor j. angielskiego

Ukończone studia pedagogiczne: Wczesna Edukacja i Nauczanie Języka Angielskiego – Uniwersytet Gdański. Ukończona Filologia Angielska – Uniwersytet Gdański. Doświadczenie jako lektor w prywatnej szkole językowej.

mgr Anna Adamczak

lektor j. angielskiego

Ukończona Filologia Angielska – Uniwersytet Gdański. Dyplom LCCI Level 4 – English for Business. Posiada Diploma in Translation Wielka Brytania oraz Diploma in Public Sernice Interpreting Wielka Brytania. Sześcioletnie doświadczenie w pracy w brytyjskich instytucjach publicznych (Urząd Miasta Edynburg, Lloyds TSB Registrars). Doświadczenie jako lektor w prywatnej szkole językowej.

mgr Ilona Janas – Parada

lektor j. niemieckiego

Ukończone Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych – Uniwersytet Gdański. Wieloletnie doświadczenie jako lektor w publicznych i prywatnych szkołach językowych. Wielokrotna praktyka językowa w Niemczech, Austrii. Ukończone Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych – Uniwersytet Gdański oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

mgr Krzysztof Kwiatkowski

lektor j. hiszpańskiego

Ukończona Iberystyka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wykładowca w wyższych uczelniach Trójmiasta, w prywatnych liceach, szkołach publicznych oraz lektor w prywatnych szkołach językowych. Wielokrotna praktyka językowa w Hiszpanii i na Kubie.

Fernando J. Torrens Iñigo

lektor j. hiszpańskiego

Absolwent Dziennikarstwa – Universidad Católika de Avila. Absolwent marketingu i reklamy – Instituto de Cienias del Mercado – Universidad de Zaragoza. Ukończone kursy dydaktyki i metodyki – Instytut Cervantesa w Warszawie. Doświadczenie jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gdańsku oraz w prywatnych szkołach językowych.