O nas
W jaki sposób uczymy

W jaki

sposób

uczymy

Zdanych egzaminów Cambridge:
FCE, CAE, CPE w 27 letnej historii szkoły!

Jesteśmy

gwarancją

najwyższego poziomu nauczania!

Nauka języków obcych – nowoczesne, ale sprawdzone metody nauczania.

Celem YES Your English School jest przekazanie naszym klientom konkretnych umiejętności językowych. Uczymy jak skutecznie i poprawnie porozumiewać się w każdej sytuacji. W YES Your English School nauczamy poprzez wybieranie i łączenie w całość najlepszych elementów ze sprawdzonych metod, których wypadkową jest wykształcenie i podnoszenie umiejętności komunikacyjnych słuchaczy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu poprawności językowej. Lektorzy realizują przyjętą przez szkołę koncepcję kształcenia pod nadzorem Dyrektora Dydaktycznego. 

 

Bazujemy na aktywnej metodzie mówienia, co znajduje przeniesienie na zdobywanie i rozwijanie umiejętności komunikacji przez słuchaczy w języku obcym. Nie rezygnujemy jednak z języka polskiego. Na niższych poziomach zaawansowania język ojczysty wykorzystywany jest przy wprowadzaniu lub wyjaśnianiu nowego materiału, w szczególności gramatycznego, co ma ułatwić, a nie hamować proces uczenia się języka obcego.

 

Oprócz funkcji komunikacyjnej ważna jest z naszego punktu widzenia również poprawność, dokładność, jak i zrozumienie praw rządzących danym językiem, co jest niezwykle istotne pod kątem przygotowywania słuchaczy do różnego typu egzaminów, w tym egzaminów certyfikatowych. Dlatego odżegnujemy się od wszelkich szybkich, cudownych i super chwytliwych metod „gwarantujących” ekspresowe opanowanie języka obcego, które ignorują lub traktują połowicznie zrozumienie i poprawność językową, odsuwając je na dalszy plan.

Uczymy przez samodzielne odkrywanie

W tok nauki wplatany jest przez nas proces odkrywania, co polega na tym, że nie uczymy gramatyki jedynie w sposób pamięciowy. Wskazujemy na konieczność systematyzowania zasad gramatycznych, jako wykładni poprawności językowej, jednak ugruntowujemy jej zasady poprzez praktyczne używanie wprowadzanych struktur, w ramach gramatyki komunikacyjnej.

 

Niebagatelną rolę w kontekście realizowanej koncepcji metodycznej odgrywa właściwy dobór ćwiczeń przez  lektorów i zarządzanie czasem przeznaczonym na poszczególne komponenty, wchodzące w skład jednostek lekcyjnych takich jak: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie.

Stawiamy na doświadczenie lektorów i aktywność słuchaczy

Dzięki przyjętej koncepcji metodycznej uzyskujemy wysoki poziom efektywności w zakresie nauczania języków obcych, skutkujący zdecydowanym wzrostem umiejętności komunikacyjnych naszych słuchaczy.

 

Realizowanie powyższej koncepcji metodycznej jest możliwe także ze względu na wysoki poziom wiedzy językowej lektorów i posiadane przez nich doświadczenie.

 

Założenie jakie nam przyświeca w ujęciu metodycznym, to także odpowiednie zaangażowanie osób uczących się w proces kształcenia, ponieważ w naszym przekonaniu oczekiwane efekty językowe są wypadkową zarówno wysokiego poziomu nauczania, ale również aktywnej postawy słuchaczy w tym względzie. Uczymy i przygotowujemy do podejmowania aktywności językowej. Każdy z naszych słuchaczy w trakcie zajęć odpowiada co najmniej kilkanaście razy.