Oferta
Język niemiecki

Język

niemiecki

Jesteśmy

gwarancją

najwyższego poziomu nauczania!

W Szkole Języków Obcych YES Your English School pracujemy w oparciu o szczegółowy system poziomów, który w powiązaniu z procedurą kwalifikacyjną (test pisemny i test ustny) pozwala na precyzyjny dobór grup pod względem wyjściowego poziomu językowego słuchaczy i wieku.


Rzetelność doboru umożliwia ujednolicenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych grupy. Jest to podstawowy warunek harmonijnej i efektywnej pracy słuchaczy w odniesieniu do poszczególnych sprawności językowych. Zalicza się do nich: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie raz wprowadzanie i ćwiczenie zagadnień gramatycznych. Nauka języków obcych w ujednoliconych grupach przyczynia się do znaczącego zwiększenia wiedzy językowej i umiejętności komunikacyjnych naszych słuchaczy.

Realizujemy kształcenie w ramach zajęć indywidualnych i grupowych:

Precyzyjny dobór grup umożliwia obowiązująca procedura kwalifikacyjna. Składa się na nią test pisemny oraz test ustny, dzięki którym precyzyjnie określamy rzeczywisty poziom wiedzy językowej słuchacza. Procedura kwalifikacyjna jest przeprowadzana indywidualnie bez potrzeby przychodzenia na spotkania organizacyjne. Przyjęta formuła gwarantuje staranne dobieranie grup zarówno według kryteriów wiekowych, jak i wyjściowych umiejętności językowych.

Zakres oferty

Przygotowujemy do następujących certyfikatów językowych

Realizujemy kształcenie grupowe w następujących cyklach czasowych

Nauka języków obcych w YES Your English School jest realizowana od poniedziałku do soboty w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, w zależności od potrzeb klientów. Lekcje niemieckiego odbywają się zgodnie z planem ustalonym na dany rok szkolny. W cyklu tygodniowym zajęcia realizowane są według poniższych opcji czasowych:

Poziomy zaawansowania ogólny niemiecki

Dzieci / Młodzież

Poziom
Symbol
Dzieci 1
KD 1
Dzieci 2
KD 2
Junior początkujacy
JD 1
Junior elementarny – podstawowy
JD 2
Junior niżej średnio zaawansowany
JD 3
Junior średnio zaawansowany
JD 4
Junior średnio zaawansowany wyższy
JD 5

Dorośli

Poziom
Symbol
Dorośli początkujący
D 1
Dorośli elementary – podstawowy
D 2
Dorośli niżej średnio zaawansowany
D 3
Dorośli średnio zaawansowany
D 4
Dorośli średnio zaawansowany wyższy
D 5

Kursy certyfikatowe ogólny niemiecki

Młodzież

Poziom
Symbol
Junior ZD
JD 6
Junior ZMP
JD 7

Dorośli

Poziom
Symbol
Dorośli ZD
D 6
Dorośli ZMP
D 7
Dorośli KDS
D 8
Dorośli GDS
D 9