Testy

kwalifikacyjne

Zdanych egzaminów Cambridge:
FCE, CAE, CPE w 27 letnej historii szkoły!

Jesteśmy

gwarancją

najwyższego poziomu nauczania!

Realizujemy kształcenie w oparciu o system poziomów dostosowany do wymogów stawianych przez Radę Europy. Obowiązujący w YES Your English School system poziomów znajduje się w zakładce OFERTA. Uzyskiwane wyniki mają swoje przełożenie na funkcjonujący w szkole system poziomów i pozwalają na optymalne przyporządkowanie słuchaczy do grup językowych.

Realizujemy kształcenie w zależności od potrzeb klientów w ramach zajęć indywidualnych grup:

Obowiązująca procedura kwalifikacyjna obejmująca test pisemny oraz test ustny, pozwala na precyzyjne ustalenie wyjściowego poziomu językowego słuchacza i dobór do grupy. Procedura kwalifikacyjna przeprowadzana jest indywidualnie.

Przyjęta formuła gwarantuje staranne konsolidowanie grup zarówno według kryteriów wiekowych jak i umiejętności językowych. Dla słuchaczy szkoły procedura kwalifikacyjna jest bezpłatna.